لیست نمایشگاههای مهم 2018 در ویتنام در بخش "نمایشگاهها " بار گذاری گردید
صفحه اصلی > موافقت نامه ها 

موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

موافقت نامه همکاری های گمرکی

تفاهم نامه همکاری های علمی و فن آوری

تفاهم نامه همکاری های تجاری

تفاهم نامه توسعه تجارت کالا

 

متن تفاهم نامه دومین کارگروه مشترک توسعه تجارت کالای دوکشور