بار گذاری کتاب راهنمای تجارت با ویتنام (2017) در بخش گزارشات مطالعاتی
صفحه اصلی > کمیسیون - همایش و سمینار 

 

هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی(اردیبهشت 1392)
 

اولین کارگروه مشترک توسعه تجارت کالا