لیست نمایشگاههای مهم 2018 در ویتنام در بخش "نمایشگاهها " بار گذاری گردید
صفحه اصلی > کمیسیون - همایش و سمینار 

 

هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی(اردیبهشت 1392)
 

اولین کارگروه مشترک توسعه تجارت کالا