بار گذار ی کتاب راهنمای تجارت با ویتنام (2017) در بخش گزارشات مطالعاتی
صفحه اصلی > فراخوان ها 

فراخوان ها :

 

نمایشگاه اکسپوی 2016 ویتنام
نمایشگاه مواد غذایی هانوی 2016
نمایشگاه مواد غذایی هوشی مین 2016
نمایشگاه دارو و تجهیزات پزشکی 2016 ویتنام